Intresseanmälan Bostad

Här kan du anmäla ditt intresse till bostadskön för nyproducerade hyresrätter i Torvalla med första tillträde 1 januari 2019.

Söka bostad

  1. Registrera dig i vår bostadskö
  2. När vi har en ledig lägenhet att erbjuda hör vi av oss till den som står på tur i bostadskön. Om du får ett erbjudande om lägenhet, är det viktigt att du tittar på lägenheten och svarar på erbjudandet inom föreskriven tid, oavsett om du är intresserad eller inte.
  3. Tacka ja till erbjudande och kontraktsteckning​​

Du stryks ur bostadskön när du tredje gången antingen:

1. tackar nej eller inte svarar på ett erbjudande om visning
2. tackar nej efter visning
3. inte svarar inom föreskriven tid
4. du blir erbjuden lägenheten du först tackat ja till men därefter ångrar dig eller av annat skäl väljer att inte underteckna hyresavtal.Om du har strukits ur kön, kan du alltid anmäla dig på nytt om du så önskar.


Search for housing

  1. Register on our waiting list
  2. When we have a vacant apartment to offer and we will get to the one that is next in the queue. If you receive an offer of apartment, it is important that you look at the apartment and respond to the offer within the time prescribed, whether you are interested or not.
  3. Accept the offer and contract signing

You will be deleted from the queue when you for the third time either:

1. refuse or do not respond to an offer of display
2. declines after viewing
3. do not respond within the prescribed time
4. You are offered the apartment you first accepted but then change your mind, or for other reasons, choose not to sign the lease.If you have been removed from the queue, you can always sign up again if you wish.

Dina uppgifter

Sökande personnummer 10 siffror

e-post

Önskar få hyresavi till ovan angiven epost
JaNej

Sökande förnamn

Sökande efternamn

Nuvarande adress

Postnr

Postort

Telefon

Önskemål

Rum/Typ
1 rok2 rokP-plats

Område
Torvalla

Meddelande/Övrig information

Arbetsgivare/Sysselsättning

Årsinkomst

Telefon arbete

Antal i familj

Husdjur
JaNej

Nuvarande hyresvärd (Namn, telefon)

Skicka

Genom att jag kryssar i JAG SAMTYCKER i ovanstående anmälan och skickar den via Internet, ger jag mitt fulla samtycke och godkännande till att Brogården Bostads AB behandlar mina personuppgifter enligt den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) som trädde i kraft den 25 maj 2018.
Med behandling avses här insamling, registrering, lagring, bearbetning, utlämnande eller samkörning inom vår kundserviceverksamhet. Uppgiftslämnaren har lagenlig rätt att ansöka om tillgång till information om de uppgifter som behandlas samt att få ev. felaktiga uppgifter rättade.

Jag samtycker

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att Brogården Bostads AB behandlar och kontrollerar de personuppgifter som lämnas. Jag intygar också att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag är även införstådd med att Brogården Bostads AB kommer att ta kreditupplysning om jag söker fordonsplats och inte redan är hyresgäst i bolaget.
Jag lämnar också mitt samtycke till att Brogården Bostads AB lagrar, sparar, bearbetar och annars behandlar de av mig lämnade personuppgifterna för de ovan nämnda ändamålen. Jag godkänner även att mitt personnummer används som användaridentitet vid all hantering som rör min ansökan. Genom att registrera mina uppgifter samtycker jag även till att kakor (cookies) som behövs för att webbplatsen skall fungera får lagras på min dator.